sábado, 5 de septiembre de 2009

Llibres de la Unesco

Hem fet una petita donació de 10 llibres de la UNESCO a la biblioteca Marcel.lí Domingo per que estiguin a disposició de tothom i us sigui mes fàcil la consulta.

Els títols son:
-Cap a on van els Valors?
De Jeròme Binde a on 51 intel·lectuals reflexionen sobre el civisme, l’educació i els valors al llindar del S.XXI.

-Signes vitals 2006-2007. Les tendències que configuren el nostre futur. WorldWatchInstitute

-Signes vitals 2007-2008. Les tendències que configuren el nostre futur. WorldWatchInstitute

-L’estat del món 2007: El nostre futur urbà: Informe del WorldWatchInstitute sobre el progrés
cap a una societat sostenible.

-El somriure diví. Acudits de diferents cultures.

-Declaració Universal sobre BIOÈTICA I DRETS HUMANS

-Directrius de la UNESCO sobre l’EDUCACIÓ INTERCULTURAL

-Declaració de principis sobre LA TOLERANCIA

-Convenció sobre la protecció DEL PATRIMONI MUNDIAL, CULTURAL I NATURAL.

-Convenció sobre la protecció i la promoció DE LA DIVERSITAT DE LES EXPRESSIONS CULTURALS

No hay comentarios:

Publicar un comentario